Disano

Do艣wiadczenie gwarancj膮 jako艣ci

Za艂o偶ona w 1957 roku sp贸艂ka Disano illuminazione bardzo szybko si臋 rozwija, zyskuj膮c renom臋 i uznanie klient贸w dla swoich produkt贸w. S膮 nimi oprawy strugoszczelne i oprawy do o艣wietlenia ulicznego, kt贸re w kr贸tkim czasie staj膮 si臋 liderami na rynku mi臋dzynarodowym.

Sta艂y wzrost

Zwi臋kszaj膮cej si臋 skali dzia艂alno艣ci sp贸艂ki towarzysz膮 nieustanne inwestycje w rozw贸j przemys艂owy i handlowy, skutkuj膮ce rozszerzeniem produkcji na wszystkie sektory o艣wietlenia miejskiego, handlowego i przemys艂owego.

Wymiar mi臋dzynarodowy

W latach dziewi臋膰dziesi膮tych powstaj膮 Iluminaci贸n Disano z siedzib膮 w Tarragonie w Hiszpanii i Disano France z siedzib膮 w G贸rnej Sabaudii. Jednocze艣nie obecno艣膰 Disano wzmacniana jest tak偶e na rynkach europejskich i pozaeuropejskich poprzez Biura Przedstawicielskie, nadaj膮c w ten spos贸b Grupie Disano wymiar mi臋dzynarodowy: Disano Russia, Disano Belux, Disano Ireland, Disano Czech Republic & Slovakia, Disano Portugal, Disano Middle East, Disano America Latina, Disano Africa, Disano Adria, Disano Polska.

Dystrybucja

Aby jak najszybciej odpowiada膰 na zapytania rynku, sp贸艂ka Disano posiada doskonale dzia艂aj膮cy obszar logistyczny z w pe艂ni zautomatyzowanym magazynem produkt贸w we W艂oszech i w Hiszpanii.

Grupa Disano

Disano illuminazione - siedziba g艂贸wna

 • Disano illuminazione S.p.A. ma swoj膮 siedzib臋 w Mediolanie
 • Sie膰 techniczno-handlowa opiera si臋 na kompetentnych i posiadaj膮cych ugruntowane do艣wiadczenie specjalistach w bran偶y o艣wietleniowej i obejmuje architekt贸w, biura projektowe, projektant贸w o艣wietleniowych, instalator贸w i dystrybutor贸w. Ich zadaniem jest zagwarantowanie naszym klientom wysokiej jako艣ci doradztwa o艣wietleniowego
 • Serwis techniczny gwarantuje naszemu zespo艂owi specjalist贸w pe艂ne wsparcie, kt贸re b臋dzie konieczne w celu wykonania powierzonych im zada艅

MAPS

OBEJRZVJ FILMIK 

Fosnova

 • Fosnova S.r.l., 鈥 z siedzib膮 w Mediolanie 鈥 zajmuje si臋 g艂贸wnie produkcj膮 opraw o艣wietleniowych zalecanych do o艣wietlania przestrzeni wewn膮trz budynk贸w
 • We wsp贸艂pracy z projektantami o mi臋dzynarodowej renomie, Fosnova produkuje i sprzedaje wyszukane oprawy designerskie, kt贸re w harmonijny spos贸b wkomponowuj膮 si臋 w budynki o du偶ej warto艣ci architektonicznej, takie, jak ko艣cio艂y i monumenty, a tak偶e podkre艣laj膮ce warto艣膰 sklep贸w i powierzchni handlowych

MAPS

OBEJRZVJ FILMIK 

Iluminaci贸n Disano Spain

 • Za艂o偶ona w 1992 roku, Iluminaci贸n Disano ma swoj膮 siedzib臋 w Roda de Bar脿 (Tarragona) w ca艂kowicie zadaszonym obszarze produkcyjnym, wyposa偶onym w nowoczesne i wysoce zautomatyzowane systemy. Obszar logistyczny Iluminaci贸n Disano jest w pe艂ni zautomatyzowany
 • Iluminaci贸n Disano dzia艂a na terenie ca艂ej Hiszpanii. Sie膰 techniczno-handlowa oferuje naszym klientom wysoce profesjonalne doradztwo w zakresie o艣wietleniowym, w synergii ze 艣wiadczonym na miejscu serwisem technicznym

MAPS

OBEJRZVJ FILMIK 

Disano France

 • Za艂o偶ona w 1993 roku Disano France znajduje si臋 w G贸rnej Sabaudii, w Allonzier-La-Caille, w regionie Annecy
 • Disano France dzia艂a na terenie ca艂ej Francji i wykorzystuje zesp贸艂 przedstawicieli w zakresie techniczno-handlowych. S膮 to absolwenci Francuskiego Stowarzyszenia O艣wietleniowego, kt贸rych zadaniem jest 艣wiadczenie naszym klientom us艂ug doradztwa w zakresie o艣wietleniowym, gwarantowanego r贸wnie偶 przez wsparcie serwisu technicznego na miejscu

MAPS

OBEJRZVJ FILMIK

Wizja

Filozofia firmy Disano umo偶liwi艂a odniesienie sukcesu produkt贸w w stylu Made in Italy na ca艂ym 艣wiecie. Wysoka jako艣膰 wyrob贸w, ogromna niezawodno艣膰 oraz maksymalna dba艂o艣膰 o relacje z klientami.

Disano wierzy, 偶e rozpowszechnianie nowych technologii o艣wietlenia, koncepcji smart lighting i Human Centric Lighting jest istotn膮 cz臋艣ci膮 rozwoju, zwracaj膮cego wi臋ksz膮 uwag臋 na zdrowie planety i dobre samopoczucie jej mieszka艅c贸w.

Misja

Misj膮 Disano jest oferowanie na rynku najszerszej mo偶liwie gamy produkt贸w, w kt贸rych zastosowanie znajduj膮 najdoskonalsze technologie oraz najwy偶sza jako艣膰 projektowa i produkcyjna. Aby uzyska膰 ten cel, wykorzystywane s膮 materia艂y charakteryzuj膮ce si臋 doskona艂膮 jako艣ci膮 i niezwyk艂膮 dba艂o艣ci膮 w ka偶dej fazie realizacji produktu.

Firma uczestniczy razem z klientami i konsultantami w realizacji najbardziej z艂o偶onych projekt贸w, w celu zach臋cenia do jak najlepszego wykorzystania w艂asnych produkt贸w.

Zr贸wnowa偶enie ekologiczne

Sustainability

Firma Disano zamierza stanowi膰 punkt odniesienia w bran偶y o艣wietleniowej w zakresie jako艣ci wytwarzanych produkt贸w i zaanga偶owania w pozytywny wp艂yw wywierany na spo艂ecze艅stwo. Jeste艣my 艣wiadomi tego, jak wa偶na jest ochrona 艣rodowiska, promowanie zdrowia i komfortu nie tylko naszych pracownik贸w, ale i spo艂ecze艅stwa, w kt贸rym funkcjonujemy. Tak samo wa偶ny jest dla nas pozytywny wk艂ad w spo艂ecze艅stwo jako jedn膮 ca艂o艣膰, poprzez inspirowanie i wywieranie konstruktywnego wp艂ywu na inne osoby, kt贸ry zach臋ci je do stosowania naszej polityki.

Opieraj膮c si臋 na celach zr贸wnowa偶onego rozwoju przyj臋tych przez ONZ w 2015 roku dla Agendy 2030, Disano pragnie wnie艣膰 sw贸j wk艂ad w nast臋puj膮cych obszarach:

Environment

Business Ethics & Social Responsibility

Health & Safety

Environmental policy

Disano jest nieustannie zaanga偶owana w redukowanie wp艂ywu prowadzonej dzia艂alno艣ci na 艣rodowisko poprzez monitorowanie, stawiane cele oraz dzia艂ania ulepszaj膮ce.

Dowiedz si臋 wi臋cej

Niedawno w naszej siedzibie zosta艂 przeprowadzony monta偶 innowacyjnych paneli fotowoltaicznych, kt贸rych wykorzystanie przedstawia si臋 niezwykle obiecuj膮co. Wytwarzanych jest 209 116 MWh/rocznie. Spowodowa艂o to znaczne zredukowanie zu偶ycia energii i zaspokojenie a偶 58% naszego zapotrzebowania. Tym samym zredukowali艣my emisj臋 CO2 o 101 ton ekwiwalentu rocznie. Wszystko to sta艂o si臋 mo偶liwe poprzez zastosowanie 311 paneli w nowej instalacji.

Wdro偶yli艣my System Zarz膮dzania 艢rodowiskowego (UNI EN ISO 14001).

Uzyskali艣my certyfikat ISO 50001 pozwalaj膮cy na wdro偶enie skutecznego Systemu Zarz膮dzania Energi膮.


W produkcji naszych wyrob贸w wykorzystujemy materia艂y pochodz膮ce z recyklingu, przyczyniaj膮c si臋 w ten spos贸b do zmniejszenia wp艂ywu wywieranego na 艣rodowisko.

Wdro偶yli艣my Kodeks Post臋powania Etycznego Dostawc贸w, w celu umo偶liwienia wyboru dostawc贸w stosuj膮cych aktualne najlepsze praktyki, w zakresie wp艂ywu wywieranego na 艣rodowisko oraz efektywnego wykorzystywania zasob贸w.

W produkcji wykorzystujemy materia艂y opakowaniowe pozyskiwane z recyklingu.

Aktywnie uczestniczymy w redukowaniu emisji gaz贸w cieplarnianych, stosuj膮c zr贸wnowa偶one praktyki i technologie, maj膮ce na celu udzia艂 w walce ze zmianami klimatycznymi.

Nasze dzia艂ania uzyska艂y wynik SILVER przyznany przez jedn膮 z najwa偶niejszych platform mi臋dzynarodowych 鈥 ECOVADIS 鈥 pod k膮tem oceny zr贸wnowa偶enia ekologicznego. 

 

 

 

Ethics & Social Responsibility, Health & Safety

Disano buduje relacje z partnerami oparte na lojalno艣ci, uczciwo艣ci, poprawno艣ci i wzajemnym zaufaniu. Oferuje wszystkim swoim pracownikom oraz kandydatom r贸wne szanse, bez jakiekolwiek dyskryminacji. Nadaje najwy偶szy priorytet kwestiom zdrowia i bezpiecze艅stwa podczas wykonywania wszelkich swoich dzia艂a艅.

Dzia艂a zgodnie z Modelem 231/2001 w celu promowania kultury korporacyjnej opartej na etyce, szacunku, przejrzysto艣ci i prywatno艣ci.

Wdro偶yli艣my Kodeks etyczny gwarantuj膮cy sprawiedliwe i niedyskryminacyjne traktowanie wszystkich pracownik贸w, z jednoczesn膮 dba艂o艣ci膮 o ich potrzeby i prawa.

Wdro偶yli艣my procedury zatrudniania zapewniaj膮ce bezstronny proces selekcji zastosowany dla wszystkich kandydat贸w.

Wdra偶amy procedury oceny ryzyka. Wdra偶amy urz膮dzenia bezpiecze艅stwa. Monitorujemy przestrzeganie przepis贸w bezpiecze艅stwa i wdra偶amy plany konserwacji maszyn, urz膮dze艅 oraz przyrz膮d贸w. I wreszcie inwestujemy w wewn臋trzne dzia艂ania szkoleniowe maj膮ce na celu zapewnienie uwa偶no艣ci i wra偶liwo艣ci.

Wprowadzili艣my system zarz膮dzania bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy zgodny z norm膮 ISO 45001.

 

 

 

Targets

Disano snuje wielkie plany na przysz艂o艣膰: sta艂e zredukowanie zu偶ycia energii i gazu.

Skuteczne wdra偶anie selektywnej zbi贸rki odpad贸w.

Zredukowanie ci膮g艂ego zu偶ycia papieru.

Zwi臋kszenie efektywno艣ci i wyd艂u偶enie okresu eksploatacji produkt贸w.

Przeanalizowanie cyklu eksploatacji g艂贸wnych rodzin produkt贸w za pomoc膮 strukturalnej, standardowej metody na poziomie mi臋dzynarodowym, w celu dok艂adnego okre艣lenia ilo艣ciowego wp艂ywu naszych produkt贸w na 艣rodowisko.

 

Disano green

Grupa Disano uwzgl臋dnia us艂ugi rynkowe i ci膮g艂o艣膰 relacji w kt贸re inwestuje od zawsze. Ulepszenia w zakresie technologii produkcyjnych, optymalny rozw贸j dzia艂alno艣ci innowacyjnej, prowadzenie 艣cis艂ej kontroli w zak艂adowym w systemie kontroli produkcji, niezwykle dok艂adna kontrola jako艣ci oraz rozw贸j zaawansowanych system贸w oblicze艅 parametr贸w o艣wietleniowych.

Design

Katalog Disano oferuje jedn膮 z najwi臋kszych i najbardziej kompletnych produkcji opraw o艣wietleniowych Led.

We wszystkich bran偶ach oprawy s膮 projektowane w taki spos贸b, aby umo偶liwia膰 uzyskiwanie najwy偶szej wydajno艣ci technologicznej najnowszej generacji.

Produkty marki Disano reprezentuj膮 doskona艂e rozwi膮zania zaspokajaj膮ce wszelkie potrzeby architekt贸w, projektant贸w i instalator贸w pod k膮tem wyszukanego designu, zgodno艣ci z przepisami z zakresu ochrony 艣rodowiska, oszcz臋dno艣ci energii oraz zastosowania awangardowych technologii, umo偶liwiaj膮cych optymalne zarz膮dzanie o艣wietleniem.

Bada艅 i rozwoju

Sektor Bada艅 i rozwoju zajmuje centraln膮 pozycj臋 w dzia艂alno艣ci sp贸艂ki Disano. W szczeg贸lno艣ci dotyczy:

 • projektowania nowych urz膮dze艅
 • poszukiwania nowych rozwi膮za艅 o艣wietleniowych
 • eksperymentowania nowych 藕r贸de艂 o艣wietleniowych i materia艂贸w

Najbardziej zaawansowane komputerowe techniki projektowania i kontroli pozwalaj膮 na dok艂adne badanie wydajno艣ci urz膮dze艅, w zale偶no艣ci od kontekstu, w jakim b臋d膮 stosowane.

Disano LAB

Laboratorium fotometryczne

Disano zawsze preferowa艂a inwestycje maj膮ce na celu wyposa偶enie swoich laboratori贸w w najbardziej zaawansowane technologie, umo偶liwiaj膮ce ci膮g艂e doskonalenie proces贸w produkcyjnych i projektowanie nowych urz膮dze艅.

LABORATORIUM FOTOMETRYCZNE (uznanie przez niezale偶n膮 jednostk臋 UL, Underwriters Laboratories)

Laboratorium Disano illuminazione przeprowadza testy fotometryczne pod nadzorem Instytucji UL International Italia i jest autoryzowane w odniesieniu do nast臋puj膮cych norm:

 • UNI EN 13032-1:2012 鈥 Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw o艣wietleniowych, Cz臋艣膰: 1 Pomiar i format pliku
 • UNI EN 13032-4:2015 鈥 Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw o艣wietleniowych, Cz臋艣膰: 4 Lampy LED, modu艂y i oprawy
 • IES LM-79-08 鈥 Zatwierdzona metoda: przeprowadzanie pomiar贸w elektrycznych i fotometrycznych dla produkt贸w o艣wietleniowych 鈥瀞olid-state鈥 (sek. 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 12.2, 12.5,14.0)

Wdro偶enie technologii projektowania komputerowego umo偶liwia badanie optymalnego ukszta艂towania odb艂y艣nika, zgodnie z 偶膮danym rozsy艂em wi膮zki 艣wiat艂a i okre艣lenie prawid艂owej zale偶no艣ci pomi臋dzy parabolami a pozycj膮 lampy.

Nast臋pnie, na pierwszej pr贸bce paraboli przeprowadzane s膮 eksperymentalne kontrole parametr贸w o艣wietleniowych z zastosowaniem goniofotometru lustrzanego. Goniofotometr sk艂ada si臋 z r贸偶nych element贸w, a jego sercem jest tunel fotometryczny, w kt贸rym umieszczane s膮 pr贸bki.

Odczytywane parametry: strumie艅 艣wietlny dla ka偶dego k膮ta w przestrzeni, warto艣ci temperatury, parametry elektryczne dotycz膮ce zasilania s膮 kontrolowane i zarz膮dzane za pomoc膮 kalkulatora procesowego, umo偶liwiaj膮cego przeprowadzanie pomiar贸w zgodnie z mi臋dzynarodowymi standardami dyktowanymi przez przepisy CIE.

Dane fotometryczne oprawy s膮 rejestrowane i opracowywane przez komputer. Pr贸bki gotowych urz膮dze艅 s膮 poddawane kontroli jako艣ci o艣wietleniowej.

Bezpiecze艅stwo w laboratorium

Bezpiecze艅stwo w LABORATORIUM (uznanie przez Niezale偶n膮 Jednostk臋 IMQ-UL)

W laboratoriach Disano illuminazione, kt贸rych wyposa偶enie spe艂nia wymogi najbardziej wiarygodnych Instytucji Certyfikowania Jako艣ci, wszystkie produkty s膮 poddawane testom maj膮cym na celu zweryfikowanie skuteczno艣ci oraz odporno艣ci na zu偶ycie i wsp贸艂czynniki 艣rodowiskowe.   Disano illuminazione przeprowadza dzia艂ania testowe pod nadzorem dw贸ch najwi臋kszych w艂oskich Instytucji certyfikuj膮cych: IMQ S.p.A i UL Italia.

Poprzez procedur臋 WMT/CTF-Poziom2, zak艂adowe laboratorium upowa偶nione jest do wydawania oznakowania ENEC zgodnie z nast臋puj膮cymi normami:

 • IEC/EN 60598-1 鈥 Oprawy o艣wietleniowe
 • IEC/EN 60598-2-1 鈥 Oprawy o艣wietleniowe sta艂e og贸lnego przeznaczenia
 • IEC/EN 60598-2-3 鈥 Oprawy o艣wietleniowe drogowe i uliczne
 • IEC/EN 60598-2-5 鈥 Projektory iluminacyjne
 • IEC/EN 60598-2-6 鈥 Oprawy o艣wietleniowe z wbudowanymi transformatorami
 • IEC/EN 60598-2-13 鈥 Oprawy o艣wietleniowe do zabudowy w gruncie
 • IEC/EN 60598-2-22 鈥 Oprawy o艣wietleniowe do o艣wietlania awaryjnego

Bezpiecze艅stwo elektromagnetyczne

Kompatybilno艣膰 elektromagnetyczna w LABORATORIUM (uznanie przez Niezale偶n膮 Jednostk臋 IMQ-UL)

Laboratorium przeprowadza badania kompatybilno艣ci elektromagnetycznej zgodnie z nast臋puj膮cymi przepisami:

 • IEC/EN 61547 鈥 Odporno艣膰 na zaburzenia przewodzone, ze szczeg贸ln膮 uwag膮 na badanie szybkich elektrycznych stan贸w przej艣ciowych, zapad贸w, kr贸tkich przerw i zmian napi臋cia zasilania oraz wy艂adowa艅 elektrostatycznych
 • IEC/EN 55015 鈥 Dopuszczalne poziomy i metody pomiar贸w zak艂贸ce艅
 • IEC/EN 61000-3-2 鈥 Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pr膮du
 • IEC 61000-3-3 鈥 Ograniczenia waha艅 napi臋cia i migotania 艣wiat艂a

W laboratoriach zak艂adu s膮 r贸wnie偶 przeprowadzane nast臋puj膮ce testy: analiza chemiczna, fizyczna, elektryczna p贸艂produkt贸w wybranych do produkcji, weryfikacja pr贸bek p贸艂produkt贸w wewn臋trznych, weryfikacja funkcjonalna pr贸bek produktu ko艅cowego, przyspieszony test odporno艣ci na promieniowanie ultrafioletowe warstwy lakieru. W ten spos贸b Disano illuminazione gwarantuje kontrol臋 jako艣ci wszystkich element贸w swoich opraw.

艢cis艂e kontrole

W laboratoriach Disano, kt贸rych wyposa偶enie spe艂nia wymogi najbardziej wiarygodnych Instytucji Certyfikowania Jako艣ci, wszystkie produkty s膮 poddawane testom maj膮cym na celu zweryfikowanie skuteczno艣ci oraz odporno艣ci na zu偶ycie i wsp贸艂czynniki 艣rodowiskowe. Disano illuminazione przeprowadza dzia艂ania testowe pod nadzorem dw贸ch najwi臋kszych w艂oskich instytucji certyfikuj膮cych.

 • Analiza chemiczna, fizyczna, elektryczna p贸艂produkt贸w wybranych do produkcji
 • Kontrole wyrywkowe p贸艂fabrykatu wewn臋trznego
 • Kontrole wyrywkowe funkcjonowania gotowego produktu
 • Przyspieszony test odporno艣ci na promieniowanie ultrafioletowe na warstwie lakieru
 • Bump test
 • Test wibracji

Linie lakiernicze: Firma Disano stosuje standardowo dla wszystkich swoich produkt贸w podw贸jne lakierowanie, proces niezb臋dny dla zastosowa艅 przeznaczonych dla pomieszcze艅 charakteryzuj膮cych si臋 agresywnymi czynnikami zewn臋trznymi, typu miasta o wysokim stopniu zanieczyszczenia, obszary morskie lub takie, w kt贸rych wyst臋puj膮 ekstremalne warunki klimatyczne. Dzia艂 lakierowania zorganizowany jest w celu umo偶liwiaj膮cym uzyskanie najwy偶szych standard贸w jako艣ciowych oraz pod k膮tem ochrony 艣rodowiska. Wykonywane s膮 odpowiednie zabiegi przygotowania produkt贸w. W zak艂adzie produkcyjnym znajduje si臋 oczyszczacz spe艂niaj膮cy wymagania najbardziej zaawansowanych norm reguluj膮cych zanieczyszczenie. Cykl obejmuje nast臋puj膮ce etapy: przed lakierowaniem cz臋艣ci urz膮dzenia s膮 poddawane obr贸bce chemicznej umo偶liwiaj膮cej lepsze przyleganie farby.

 • STANDARDOWY CYKL LAKIEROWANIA PROSZKOWEGO: Standardowy cykl lakierowania proszkowego obejmuje faz臋 przygotowania powierzchni metalu i nast臋pnie nanoszenia jednej warstwy proszku poliestrowego.
 • LAKIEROWANIE PROSZKOWE PRZEZNACZONE DLA 艢RODOWISK MORSKICH: Cykl lakierowania proszkowego przeznaczony dla 艣rodowisk morskich obejmuje jedn膮 faz臋 wst臋pnej obr贸bki powierzchni metalu, na艂o偶enie pierwszej warstwy podk艂adu epoksydowego i nast臋pne lakierowanie proszkowe, poliestrowe (razem 2 warstwy farby).

Produkcja

Firma produkcyjna wyposa偶ona jest w zaawansowane technologicznie zautomatyzowane linie produkcyjne.

Gwarantuje wysoki standard jako艣ciowy, kt贸ry zapewnia maksymaln膮 niezawodno艣膰 i d艂ugi okres eksploatacji urz膮dze艅. Surowce s膮 starannie dobierane i podlegaj膮 surowej kontroli.

Cykl produkcyjny w zak艂adach Disano obejmuje:

C58C21D1-1331-4DD1-969C-4E37B429BF6E@1x

Formowanie i wyt艂aczanie tworzyw sztucznych

58E73DA1-B404-4C9C-A04F-E54E86403742@1x

Profilowanie, wykrawanie, gi臋cie, ci膮gnienie materia艂贸w metalowych

6BFD7D01-656B-4791-9459-D16196D26F76@1x

Malowanie p贸艂fabrykat贸w poprzez wykonywanie obr贸bki wst臋pnej blach stalowych i aluminiowych oraz lakierowanie proszkowe w celu uzyskania r贸偶nych kolor贸w urz膮dze艅

BF95D1CF-29B1-4DE1-BB98-5DF1902DC77B@1x

W pe艂ni zautomatyzowane linie okablowania z testami elektrycznymi przeprowadzanymi na 100% produkcji

1FB39A6A-BD23-4596-999C-22F5A76383F5@1x

Magazyny w pe艂ni zautomatyzowane.
W艁OCHY: 22 500 palet.
Magazyn p贸艂produkt贸w: 13 650 palet.
HISZPANIA: 6360 palet.
FRANCJA: centrum logistyczne dla ca艂ego rynku francuskiego.

Kontrola jako艣ci

93A54F23-2E32-4F96-BD15-9DCD44F7C668@1x

Kontrole docieraj膮cego materia艂u

Przeprowadzane w celu zweryfikowania, czy specyfikacje materia艂owe s膮 zgodne z naszymi potrzebami

F0D321B0-5C0B-42AC-93BB-4C3F4345E4E5@1x

Kontrole w cyklu produkcyjnym

Przeprowadzane podczas normalnej produkcji w celu zweryfikowania wyrob贸w na poziomie technicznym i o艣wietleniowym

1FB39A6A-BD23-4596-999C-22F5A76383F5@1x

Kontrole wyrywkowe

Przeprowadzane w przypadku, kiedy produkt jest gotowy do wprowadzenia do magazynu produkt贸w ko艅cowych.

Showroom

Salony wystawowe s膮 zawsze bogate w nowo艣ci przeznaczone do o艣wietlania wszystkich sektor贸w. Najszerszy wyb贸r opraw spe艂niaj膮cych wszelkie wymagania projektowe.

Nasze salony wystawowe zlokalizowane we W艂oszech, Hiszpanii i Francji s膮 w ca艂o艣ci dedykowane klientowi, kt贸ry ma mo偶liwo艣膰 poznania w jaki spos贸b powstaj膮 nasze oprawy i jak z nich korzysta膰.

Italia

Viale Lombardia, 129
20089 Rozzano (MI)

69BCE269-4405-4DBF-B40F-FB015F0CD652@1x

France

Park d鈥檃ctivit茅 de la Caille
1443 Route de l鈥橝rny
74350 Allonzier de la Caille

69BCE269-4405-4DBF-B40F-FB015F0CD652@1x

Spain

Poligono Industrial L鈥橝venar
C/ De La Llum, n掳2
43883 Roda De Bar脿 (Tarragona)
69BCE269-4405-4DBF-B40F-FB015F0CD652@1x