Disano

Do艣wiadczenie gwarancj膮 jako艣ci

Za艂o偶ona w 1957 roku sp贸艂ka Disano illuminazione bardzo szybko si臋 rozwija, zyskuj膮c renom臋 i uznanie klient贸w dla swoich produkt贸w. S膮 nimi oprawy strugoszczelne i oprawy do o艣wietlenia ulicznego, kt贸re w kr贸tkim czasie staj膮 si臋 liderami na rynku mi臋dzynarodowym.

OBEJRZYJ FILMIK

Grupa Disano

Disano illuminazione - siedziba g艂贸wna

 • Disano illuminazione S.p.A. ma swoj膮 siedzib臋 w Mediolanie
 • Sie膰 techniczno-handlowa opiera si臋 na kompetentnych i posiadaj膮cych ugruntowane do艣wiadczenie specjalistach w bran偶y o艣wietleniowej i obejmuje architekt贸w, biura projektowe, projektant贸w o艣wietleniowych, instalator贸w i dystrybutor贸w. Ich zadaniem jest zagwarantowanie naszym klientom wysokiej jako艣ci doradztwa o艣wietleniowego
 • Serwis techniczny gwarantuje naszemu zespo艂owi specjalist贸w pe艂ne wsparcie, kt贸re b臋dzie konieczne w celu wykonania powierzonych im zada艅

MAPS

OBEJRZVJ FILMIK 

Fosnova

 • Fosnova S.r.l., 鈥 z siedzib膮 w Mediolanie 鈥 zajmuje si臋 g艂贸wnie produkcj膮 opraw o艣wietleniowych zalecanych do o艣wietlania przestrzeni wewn膮trz budynk贸w
 • We wsp贸艂pracy z projektantami o mi臋dzynarodowej renomie, Fosnova produkuje i sprzedaje wyszukane oprawy designerskie, kt贸re w harmonijny spos贸b wkomponowuj膮 si臋 w budynki o du偶ej warto艣ci architektonicznej, takie, jak ko艣cio艂y i monumenty, a tak偶e podkre艣laj膮ce warto艣膰 sklep贸w i powierzchni handlowych

MAPS

OBEJRZVJ FILMIK 

Iluminaci贸n Disano Spain

 • Za艂o偶ona w 1992 roku, Iluminaci贸n Disano ma swoj膮 siedzib臋 w Roda de Bar脿 (Tarragona) w ca艂kowicie zadaszonym obszarze produkcyjnym, wyposa偶onym w nowoczesne i wysoce zautomatyzowane systemy. Obszar logistyczny Iluminaci贸n Disano jest w pe艂ni zautomatyzowany
 • Iluminaci贸n Disano dzia艂a na terenie ca艂ej Hiszpanii. Sie膰 techniczno-handlowa oferuje naszym klientom wysoce profesjonalne doradztwo w zakresie o艣wietleniowym, w synergii ze 艣wiadczonym na miejscu serwisem technicznym

MAPS

OBEJRZVJ FILMIK 

Disano France

 • Za艂o偶ona w 1993 roku Disano France znajduje si臋 w G贸rnej Sabaudii, w Allonzier-La-Caille, w regionie Annecy
 • Disano France dzia艂a na terenie ca艂ej Francji i wykorzystuje zesp贸艂 przedstawicieli w zakresie techniczno-handlowych. S膮 to absolwenci Francuskiego Stowarzyszenia O艣wietleniowego, kt贸rych zadaniem jest 艣wiadczenie naszym klientom us艂ug doradztwa w zakresie o艣wietleniowym, gwarantowanego r贸wnie偶 przez wsparcie serwisu technicznego na miejscu

MAPS

OBEJRZVJ FILMIK

Sta艂y wzrost

Zwi臋kszaj膮cej si臋 skali dzia艂alno艣ci sp贸艂ki towarzysz膮 nieustanne inwestycje w rozw贸j przemys艂owy i handlowy, skutkuj膮ce rozszerzeniem produkcji na wszystkie sektory o艣wietlenia miejskiego, handlowego i przemys艂owego.

Wymiar mi臋dzynarodowy

W latach dziewi臋膰dziesi膮tych powstaj膮 Iluminaci贸n Disano z siedzib膮 w Tarragonie w Hiszpanii i Disano France z siedzib膮 w G贸rnej Sabaudii. Jednocze艣nie obecno艣膰 Disano wzmacniana jest tak偶e na rynkach europejskich i pozaeuropejskich poprzez Biura Przedstawicielskie, nadaj膮c w ten spos贸b Grupie Disano wymiar mi臋dzynarodowy.

Dystrybucja

Aby jak najszybciej odpowiada膰 na zapytania rynku, sp贸艂ka Disano posiada doskonale dzia艂aj膮cy obszar logistyczny z w pe艂ni zautomatyzowanym magazynem produkt贸w we W艂oszech i w Hiszpanii.

Biura Przedstawicielskie

Biura Przedstawicielskie znajduj膮 si臋 w r贸偶nych krajach na ca艂ym 艣wiecie. Ich zadaniem jest oferowanie naszym klientom doradztwa w zakresie handlowym i o艣wietleniowym, a tak偶e udzielanie klientom niezb臋dnego wsparcia umo偶liwiaj膮cego rozwi膮zanie wszelkiego typu problematyk.

Disano Russia, Disano Belux, Disano Ireland, Disano Czech Republic & Slovakia, Disano Portugal, Disano Middle East, Disano America Latina, Disano Africa, Disano Adria, Disano Polska.

Wizja

Filozofia firmy Disano umo偶liwi艂a odniesienie sukcesu produkt贸w w stylu Made in Italy na ca艂ym 艣wiecie. Wysoka jako艣膰 wyrob贸w, ogromna niezawodno艣膰 oraz maksymalna dba艂o艣膰 o relacje z klientami.

Disano wierzy, 偶e rozpowszechnianie nowych technologii o艣wietlenia, koncepcji smart lighting i Human Centric Lighting jest istotn膮 cz臋艣ci膮 rozwoju, zwracaj膮cego wi臋ksz膮 uwag臋 na zdrowie planety i dobre samopoczucie jej mieszka艅c贸w.

Misja

Misj膮 Disano jest oferowanie na rynku najszerszej mo偶liwie gamy produkt贸w, w kt贸rych zastosowanie znajduj膮 najdoskonalsze technologie oraz najwy偶sza jako艣膰 projektowa i produkcyjna. Aby uzyska膰 ten cel, wykorzystywane s膮 materia艂y charakteryzuj膮ce si臋 doskona艂膮 jako艣ci膮 i niezwyk艂膮 dba艂o艣ci膮 w ka偶dej fazie realizacji produktu.

Firma uczestniczy razem z klientami i konsultantami w realizacji najbardziej z艂o偶onych projekt贸w, w celu zach臋cenia do jak najlepszego wykorzystania w艂asnych produkt贸w.

Zr贸wnowa偶enie ekologiczne

Sustainability

Firma Disano zamierza stanowi膰 punkt odniesienia w bran偶y o艣wietleniowej w zakresie jako艣ci wytwarzanych produkt贸w i zaanga偶owania w pozytywny wp艂yw wywierany na spo艂ecze艅stwo. Jeste艣my 艣wiadomi tego, jak wa偶na jest ochrona 艣rodowiska, promowanie zdrowia i komfortu nie tylko naszych pracownik贸w, ale i spo艂ecze艅stwa, w kt贸rym funkcjonujemy. Tak samo wa偶ny jest dla nas pozytywny wk艂ad w spo艂ecze艅stwo jako jedn膮 ca艂o艣膰, poprzez inspirowanie i wywieranie konstruktywnego wp艂ywu na inne osoby, kt贸ry zach臋ci je do stosowania naszej polityki.

Opieraj膮c si臋 na celach zr贸wnowa偶onego rozwoju przyj臋tych przez ONZ w 2015 roku dla Agendy 2030, Disano pragnie wnie艣膰 sw贸j wk艂ad w nast臋puj膮cych obszarach:

Environment

Business Ethics & Social Responsibility

Health & Safety

Environmental policy

Disano jest nieustannie zaanga偶owana w redukowanie wp艂ywu prowadzonej dzia艂alno艣ci na 艣rodowisko poprzez monitorowanie, stawiane cele oraz dzia艂ania ulepszaj膮ce.

Niedawno w naszej siedzibie zosta艂 przeprowadzony monta偶 innowacyjnych paneli fotowoltaicznych, kt贸rych wykorzystanie przedstawia si臋 niezwykle obiecuj膮co. Wytwarzanych jest 209 116 MWh/rocznie. Spowodowa艂o to znaczne zredukowanie zu偶ycia energii i zaspokojenie a偶 58% naszego zapotrzebowania. Tym samym zredukowali艣my emisj臋 CO2 o 101 ton ekwiwalentu rocznie. Wszystko to sta艂o si臋 mo偶liwe poprzez zastosowanie 311 paneli w nowej instalacji.

Wdro偶yli艣my System Zarz膮dzania 艢rodowiskowego (UNI EN ISO 14001).

W produkcji naszych wyrob贸w wykorzystujemy materia艂y pochodz膮ce z recyklingu, przyczyniaj膮c si臋 w ten spos贸b do zmniejszenia wp艂ywu wywieranego na 艣rodowisko.

Wdro偶yli艣my Kodeks Post臋powania Etycznego Dostawc贸w, w celu umo偶liwienia wyboru dostawc贸w stosuj膮cych aktualne najlepsze praktyki, w zakresie wp艂ywu wywieranego na 艣rodowisko oraz efektywnego wykorzystywania zasob贸w.

W produkcji wykorzystujemy materia艂y opakowaniowe pozyskiwane z recyklingu.

Aktywnie uczestniczymy w redukowaniu emisji gaz贸w cieplarnianych, stosuj膮c zr贸wnowa偶one praktyki i technologie, maj膮ce na celu udzia艂 w walce ze zmianami klimatycznymi.

Nasze dzia艂ania uzyska艂y wynik SILVER przyznany przez jedn膮 z najwa偶niejszych platform mi臋dzynarodowych 鈥 ECOVADIS 鈥 pod k膮tem oceny zr贸wnowa偶enia ekologicznego. 

 

 

 

Ethics & Social Responsibility, Health & Safety

Disano buduje relacje z partnerami oparte na lojalno艣ci, uczciwo艣ci, poprawno艣ci i wzajemnym zaufaniu. Oferuje wszystkim swoim pracownikom oraz kandydatom r贸wne szanse, bez jakiekolwiek dyskryminacji. Nadaje najwy偶szy priorytet kwestiom zdrowia i bezpiecze艅stwa podczas wykonywania wszelkich swoich dzia艂a艅.

Dzia艂a zgodnie z Modelem 231/2001 w celu promowania kultury korporacyjnej opartej na etyce, szacunku, przejrzysto艣ci i prywatno艣ci.

Wdro偶yli艣my Kodeks etyczny gwarantuj膮cy sprawiedliwe i niedyskryminacyjne traktowanie wszystkich pracownik贸w, z jednoczesn膮 dba艂o艣ci膮 o ich potrzeby i prawa.

Wdro偶yli艣my procedury zatrudniania zapewniaj膮ce bezstronny proces selekcji zastosowany dla wszystkich kandydat贸w.

Wdra偶amy procedury oceny ryzyka. Wdra偶amy urz膮dzenia bezpiecze艅stwa. Monitorujemy przestrzeganie przepis贸w bezpiecze艅stwa i wdra偶amy plany konserwacji maszyn, urz膮dze艅 oraz przyrz膮d贸w. I wreszcie inwestujemy w wewn臋trzne dzia艂ania szkoleniowe maj膮ce na celu zapewnienie uwa偶no艣ci i wra偶liwo艣ci.

Wprowadzili艣my system zarz膮dzania bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy zgodny z norm膮 ISO 45001.

 

 

 

Targets

Disano snuje wielkie plany na przysz艂o艣膰.

Sta艂e zredukowanie zu偶ycia energii i gazu oraz samodzielne wytwarzanie cz臋艣ci energii z zastosowaniem instalacji fotowoltaicznych.

Skuteczne wdra偶anie selektywnej zbi贸rki odpad贸w.

Zredukowanie ci膮g艂ego zu偶ycia papieru.

Zwi臋kszenie efektywno艣ci i wyd艂u偶enie okresu eksploatacji produkt贸w.

Uzyskanie certyfikacji ISO 50001 w celu wdro偶enia skutecznego systemu zarz膮dzania energi膮.

Przeanalizowanie cyklu eksploatacji g艂贸wnych rodzin produkt贸w za pomoc膮 strukturalnej, standardowej metody na poziomie mi臋dzynarodowym, w celu dok艂adnego okre艣lenia ilo艣ciowego wp艂ywu naszych produkt贸w na 艣rodowisko.

 

Disano green

Grupa Disano uwzgl臋dnia us艂ugi rynkowe i ci膮g艂o艣膰 relacji z klientami jako podstawowe elementy polityki zak艂adowej, w kt贸re inwestuje od zawsze, nie tylko we W艂oszech, ale tak偶e i w Europie. Ulepszenia w zakresie technologii produkcyjnych, optymalny rozw贸j dzia艂alno艣ci innowacyjnej, prowadzenie 艣cis艂ej kontroli w zak艂adowym w systemie kontroli produkcji, niezwykle dok艂adna kontrola jako艣ci oraz rozw贸j zaawansowanych system贸w oblicze艅 parametr贸w o艣wietleniowych. Pomiary fotometryczne certyfikowane przez organizacj臋 certyfikuj膮c膮 CSQ s膮 w ca艂o艣ci wykonywane na terenie zak艂adu i przebiegaj膮 zgodnie z wymogami Europejskiego Komitetu ds. O艣wietlenia.

Design

Katalog Disano oferuje jedn膮 z najwi臋kszych i najbardziej kompletnych produkcji opraw o艣wietleniowych Led.

We wszystkich bran偶ach oprawy s膮 projektowane w taki spos贸b, aby umo偶liwia膰 uzyskiwanie najwy偶szej wydajno艣ci technologicznej najnowszej generacji.

Produkty marki Disano reprezentuj膮 doskona艂e rozwi膮zania zaspokajaj膮ce wszelkie potrzeby architekt贸w, projektant贸w i instalator贸w pod k膮tem wyszukanego designu, zgodno艣ci z przepisami z zakresu ochrony 艣rodowiska, oszcz臋dno艣ci energii oraz zastosowania awangardowych technologii, umo偶liwiaj膮cych optymalne zarz膮dzanie o艣wietleniem.

Bada艅 i rozwoju

Sektor Bada艅 i rozwoju zajmuje centraln膮 pozycj臋 w dzia艂alno艣ci sp贸艂ki Disano. W szczeg贸lno艣ci dotyczy:

 • projektowania nowych urz膮dze艅
 • poszukiwania nowych rozwi膮za艅 o艣wietleniowych
 • eksperymentowania nowych 藕r贸de艂 o艣wietleniowych i materia艂贸w

Najbardziej zaawansowane komputerowe techniki projektowania i kontroli pozwalaj膮 na dok艂adne badanie wydajno艣ci urz膮dze艅, w zale偶no艣ci od kontekstu, w jakim b臋d膮 stosowane.

Produkcja

Firma produkcyjna wyposa偶ona jest w zaawansowane technologicznie zautomatyzowane linie produkcyjne.

Gwarantuje wysoki standard jako艣ciowy, kt贸ry zapewnia maksymaln膮 niezawodno艣膰 i d艂ugi okres eksploatacji urz膮dze艅. Surowce s膮 starannie dobierane i podlegaj膮 surowej kontroli.

Cykl produkcyjny w zak艂adach Disano obejmuje:

C58C21D1-1331-4DD1-969C-4E37B429BF6E@1x

Formowanie i wyt艂aczanie tworzyw sztucznych

58E73DA1-B404-4C9C-A04F-E54E86403742@1x

Profilowanie, wykrawanie, gi臋cie, ci膮gnienie materia艂贸w metalowych

6BFD7D01-656B-4791-9459-D16196D26F76@1x

Malowanie p贸艂fabrykat贸w poprzez wykonywanie obr贸bki wst臋pnej blach stalowych i aluminiowych oraz lakierowanie proszkowe w celu uzyskania r贸偶nych kolor贸w urz膮dze艅

B3BC4983-67EE-4559-8E68-DCADB5726363@1x

Monta偶 opraw

BF95D1CF-29B1-4DE1-BB98-5DF1902DC77B@1x

W pe艂ni zautomatyzowane linie okablowania z testami elektrycznymi przeprowadzanymi na 100% produkcji

Kontrola jako艣ci

93A54F23-2E32-4F96-BD15-9DCD44F7C668@1x

Kontrole docieraj膮cego materia艂u

Przeprowadzane w celu zweryfikowania, czy specyfikacje materia艂owe s膮 zgodne z naszymi potrzebami

F0D321B0-5C0B-42AC-93BB-4C3F4345E4E5@1x

Kontrole w cyklu produkcyjnym

Przeprowadzane podczas normalnej produkcji w celu zweryfikowania wyrob贸w na poziomie technicznym i o艣wietleniowym

1FB39A6A-BD23-4596-999C-22F5A76383F5@1x

Kontrole wyrywkowe

Przeprowadzane w przypadku, kiedy produkt jest gotowy do wprowadzenia do magazynu produkt贸w ko艅cowych.

Disano LAB

Disano zawsze preferowa艂a inwestycje maj膮ce na celu wyposa偶enie swoich laboratori贸w w najbardziej zaawansowane technologie, umo偶liwiaj膮ce ci膮g艂e doskonalenie proces贸w produkcyjnych i projektowanie nowych urz膮dze艅.

OBEJRZYJ FILMIK (LED test)

OBEJRZYJ FILMIK (test wibracji)

Niezawodne i odporne produkty

W laboratoriach Disano, kt贸rych wyposa偶enie spe艂nia wymogi najbardziej wiarygodnych Instytucji Certyfikowania Jako艣ci, wszystkie produkty s膮 poddawane testom maj膮cym na celu zweryfikowanie skuteczno艣ci oraz odporno艣ci na zu偶ycie i wsp贸艂czynniki 艣rodowiskowe. Disano illuminazione przeprowadza dzia艂ania testowe pod nadzorem dw贸ch najwi臋kszych w艂oskich Instytucji certyfikuj膮cych:

6CC7518C-049F-41B9-8AC8-52AD69D6FAB6@1x

ENEC

Organ nadzorczy

19300D54-71FE-49A5-A7EE-787007483E27@1x

UL

Organ nadzorczy

E1BA9D78-6E75-4346-BC67-E8DBE312ADED@1x

IMQ S.p.a.

Autoryzowany przez procedur臋 WMT / CTF-Level 2

Przepisy prawne

 • IEC/EN 60598-1 鈥   Oprawy o艣wietleniowe
 • IEC/EN 60598-2-1 鈥 Oprawy o艣wietleniowe sta艂e og贸lnego przeznaczenia
 • IEC/EN 60598-2-3 鈥 Oprawy o艣wietleniowe drogowe i uliczne
 • IEC/EN 60598-2-5 鈥 Projektory iluminacyjne
 • IEC/EN 60598-2-6 鈥 Oprawy o艣wietleniowe z wbudowanymi transformatorami
 • IEC/EN 60598-2-13 鈥 Oprawy o艣wietleniowe do zabudowy w gruncie
 • IEC/EN 60598-2-22 鈥 Oprawy o艣wietleniowe do o艣wietlania awaryjnego
 • UNI EN 13032-1:2012 鈥 Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw o艣wietleniowych, Cz臋艣膰 1: pomiar i format pliku
 • UNI EN 13032-4:2015 鈥 Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw o艣wietleniowych, Cz臋艣膰 4: lampy LED, modu艂y i oprawy
 • IES LM-79-08 Zatwierdzona metoda: przeprowadzanie pomiar贸w elektrycznych i fotometrycznych dla produkt贸w o艣wietleniowych solid-state (sek. 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 12.2, 12.5,14.0)

Ponadto laboratorium Disano przeprowadza testy kompatybilno艣ci elektromagnetycznej na w艂asnych oprawach o艣wietleniowych, zgodnie z nast臋puj膮cymi normami:

 • IEC/EN 61547 鈥 Odporno艣膰 na zaburzenia przewodzone, ze szczeg贸ln膮 uwag膮 na badanie szybkich elektrycznych stan贸w przej艣ciowych, zapad贸w, kr贸tkich przerw i zmian napi臋cia zasilania oraz wy艂adowa艅 elektrostatycznych
 • IEC/EN 55015 鈥 Poziomy dopuszczalne i metody pomiar贸w zaburze艅
  radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urz膮dzenia o艣wietleniowe i urz膮dzenia podobne
 • IEC/EN 61000-3-2 鈥 Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pr膮du
 • IEC 61000-3-3 鈥 Ograniczenia waha艅 napi臋cia i migotania 艣wiat艂a

Laboratorium fotometryczne Disano jest uznawane i nadzorowane przez firm臋 zewn臋trzn膮 UL International Italy. Tutaj mo偶liwe jest przeprowadzanie ankiet w pe艂nej zgodno艣ci z normami:

 • UNI EN 13032-1:2012 鈥 Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw o艣wietleniowych, Cz臋艣膰 1: pomiar i format pliku
 • UNI EN 13032-4:2015 鈥 Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw o艣wietleniowych, Cz臋艣膰 4: lampy LED, modu艂y i oprawy
 • IES LM 79-08 Zatwierdzone metody: przeprowadzanie pomiar贸w elektrycznych i fotometrycznych dla produkt贸w o艣wietleniowych w stanie sta艂ym (sek. 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 12.2, 12.5,14.0)
 • analiza chemiczna, fizyczna, elektryczna p贸艂produkt贸w wybranych do produkcji
 • kontrole wyrywkowe p贸艂fabrykatu wewn臋trznego
 • kontrole wyrywkowe funkcjonowania gotowego produktu
 • przyspieszony test odporno艣ci na promieniowanie ultrafioletowe na warstwie lakieru
 • bump test
 • test wibracji

W ten spos贸b Disano gwarantuje kontrol臋 jako艣ci wszystkich komponent贸w produkowanych opraw o艣wietleniowych, przestrzegaj膮c oficjalnie uznanych procedur mi臋dzynarodowych, zanim jeszcze zostan膮 wprowadzone na rynek.

Showroom

Salony wystawowe s膮 zawsze bogate w nowo艣ci przeznaczone do o艣wietlania wszystkich sektor贸w. Najszerszy wyb贸r opraw spe艂niaj膮cych wszelkie wymagania projektowe.

Nasze salony wystawowe zlokalizowane we W艂oszech, Hiszpanii i Francji s膮 w ca艂o艣ci dedykowane klientowi, kt贸ry ma mo偶liwo艣膰 poznania w jaki spos贸b powstaj膮 nasze oprawy i jak z nich korzysta膰.

Italia

Viale Lombardia, 129
20089 Rozzano (MI)

69BCE269-4405-4DBF-B40F-FB015F0CD652@1x

France

Park d鈥檃ctivit茅 de la Caille
1443 Route de l鈥橝rny
74350 Allonzier de la Caille

69BCE269-4405-4DBF-B40F-FB015F0CD652@1x

Spain

Poligono Industrial L鈥橝venar
C/ De La Llum, n掳2
43883 Roda De Bar脿 (Tarragona)
69BCE269-4405-4DBF-B40F-FB015F0CD652@1x