Disano

Zkušenosti jako záruka kvality

Společnost Disano Illuminazione, založená v roce 1957, se rychle rozvíjí a podařilo se jí prosadit díky určitým produktům, jenž si získaly přední místo na mezinárodním trhu, například svítidla s vysokým krytím nebo silniční svítidla.

Neustálý růst

Růst společnosti je od počátku její existence doprovázen neustálými investicemi do průmyslového a obchodního rozvoje, umožňujícími rozšiřovat výrobu, a směřuje k celkovému pokrytí všech odvětví veřejného, obchodního a průmyslového osvětlení.

Mezinárodní rozměr

V devadesátých letech vznikly společnosti Iluminación Disano se sídlem ve španělské Tarragoně a Disano France se sídlem v Horním Savojsku. Současně společnost posílila své zastoupení na evropských a mimoevropských trzích díky novým obchodním zastoupením, umožňujícím skupině Disano nabýt mezinárodní dimenze: Firma má zastoupení v mnoha zemích světa: Disano Russia, Disano Belux, Disano Ireland, Disano Czech Republic & Slovakia, Disano Portugal, Disano Middle East, Disano America Latina, Disano Africa, Disano Adria, Disano Polska.

Distribuce

Disano má k dispozici logistický areál se zcela automatizovaným skladem hotových výrobků jak v Itálii, tak ve Španělsku, aby byla schopna co nejrychleji reagovat na požadavky trhu.

Skupina Disano

Disano Illuminazione - hlavní sídlo

 • Hlavní sídlo Disano Illuminazione S.p.A. je v milánské oblasti
 • Technicko-obchodní síť se opírá o uznávané odborníky v oblasti osvětlovací techniky, mezi které patří architekti, projekční kanceláře, projektanti osvětlovací techniky, montéři a distributoři. Jejich úkolem je poskytovat zákazníkům kvalitní poradenství v oblasti osvětlovací techniky
 • Technické oddělení v sídle společnosti poskytuje našemu týmu odborníků veškerou potřebnou podporu při plnění jim přidělených úkolů

MAPS

PODÍVAT SE NA VIDEO 

Fosnova

 • Fosnova S.r.l. se sídlem v milánské oblasti se zabývá především výrobou interiérových svítidel
 • Ve spolupráci se světově známými odborníky Fosnova vyrábí a prodává svítidla rafinovaného designu, která jsou schopna se harmonicky začlenit do prestižních architektonických staveb jako jsou kostely a památníky, nebo umocnit design obchodů a komerčních prostor

MAPS

PODÍVAT SE NA VIDEO 

Iluminación Disano

 • Iluminación Disano byla založená v roce 1992 a má sídlo v Roda de Barà (Tarragona). Její výrobní závod je vybavený automatizovanými a moderními technologickými zařízeními. Logistický areál Iluminación Disano je řízen zcela automaticky
 • Iluminación Disano působí na území celého Španělska. Technicko-obchodní síť nabízí klientům Disano odborné poradenství v oblasti osvětlovací techniky, ruku v ruce s technickým oddělením v sídle společnosti

MAPS

PODÍVAT SE NA VIDEO 

Disano France

 • Společnost Disano France vznikla v roce 1993 v Saint-Julien-en-Genevois, v regionu Annecy oblasti Horní Savojsko
 • Disano France působí na celém území Francie a opírá se o tým technických a obchodních zástupců, kteří vystudovali na škole Associazione Francese d’Illuminazione a jejichž úkolem je poskytovat zákazníkům Disano poradenství v oblasti osvětlovací techniky, zajišťované také technickým oddělením v sídle společnosti

MAPS

PODÍVAT SE NAVIDEO

Vize

Filozofie firmy Disano je stejná jako ta, se kterou se pojí úspěch značky Mady in Italy po celém světě: vysoká kvalita produktů, mimořádná spolehlivost a maximální péče o zákazníka.

Disano věří v šíření nových technologií osvětlení, smart lighting a Human Centric Lighting, které považuje za nezbytnou součást rozvoje, který má být ohleduplnější ke zdraví naší planety a blahobytu lidí.

Mise

Misí Disano je nabídnout co nejširší nabídku výrobků, vyznačujících se nejlepšími technologiemi a nejvyšší kvalitou jak ve fázi navrhování, tak během realizace. Pro dosažení tohoto cíle firma používá materiály nejvyšší kvality a pečlivě se stará o každou realizační fázi projektu.

Společnost vždy stojí prostřednictvím svých poradců po boku svých zákazníků, a to i při realizaci nejsložitějších projektů, aby bylo zajištěno dokonalé využití nabízených produktů.

Udržitelnost

Sustainability

Disano se chce stát referenčním bodem v průmyslu osvětlení nejen díky kvalitě svých výrobků, ale i kvůli svému závazku mít pozitivní sociální dopad. Uvědomujeme si, že je důležité chránit životní prostředí, podporovat zdraví a pohodu zaměstnanců a komunit, v nichž působíme, a pozitivně přispívat společnosti jako celku tím, že inspirujeme a konstruktivně ovlivňujeme ostatní, aby přijali naše zásady.

Na základě cílů udržitelného rozvoje, které přijala Organizace spojených národů v roce 2015 v rámci Agendy 2030, se společnost Disano snaží přispívat v následujících oblastech:

Environment

Business Ethics & Social Responsibility

Health & Safety

Environmental policy

Společnost Disano neustále usiluje o snižování dopadu svých činností na životní prostředí prostřednictvím sledování cílů a přijmání zlepšovacích opatření.

Podívat se na video

V našem novém sídle jsme úspěšně dokončili instalaci inovativních fotovoltaických panelů. Výrazně jsme snížili naši spotřebu energie, neboť jsme vyrobili 209,116 MWh/rok, čímž jsme pokryli 58 % našich potřeb a snížili emise CO2 o 101 tun ekvivalentu ročně: to vše díky 311 nově nainstalovaným panelům.

Zavedli jsme systém environmentálního řízení (UNI EN ISO 14001). Získali jsme certifikaci ISO 50001 pro zavedení efektivního Systému Energetického Managementu.

Při výrobě používáme recyklované materiály, čímž přispíváme ke snížení dopadu na životní prostředí.

Máme etický kodex pro dodavatele, díky kterému jsme schopni vybrat dodavatele s aktualizovanými osvědčenými postupy, pokud jde o jejich dopad na životní prostředí a efektivní spotřebu zdrojů.

Používáme recyklované obalové materiály.

Aktivně se podílíme na snižování emisí skleníkových plynů a přijímáme udržitelné postupy a technologie, abychom přispěli k boji proti změně klimatu.

Jsme ohodnoceni stříbrnou známkou ECOVADIS, což je jedna z nejvýznamnějších mezinárodních platforem pro hodnocení ekologické udržitelnosti.

 

Ethics & Social Responsibility, Health & Safety

Společnost Disano navazuje se svými partnery vztahy založené na loajalitě, poctivosti, férovosti a vzájemné spolupráci. Nabízí všem zaměstnancům a uchazečům o práci rovné příležitosti bez diskriminace. Při výkonu všech svých činností klade maximální důraz na bezpečnost a ochranu zdraví.

Pracuje v souladu se vzorem 231/2001 s cílem podporovat firemní kulturu založenou na etice, respektu, transparentnosti a ochraně soukromí.

Přijali jsme etický kodex, který zaručuje spravedlivé zacházení bez diskriminace se všemi zaměstnanci a zachovává jejich potřeby a práva.

Přijali jsme postupy pro nábor zaměstnanců, které zajišťují nestranný proces výběru všech uchazečů.

Zavedli jsme postupy hodnocení rizik. Přijali jsme ochranná opatření. Sledujeme dodržování bezpečnostních předpisů a zavádíme plány údržby strojů, zařízení a nástrojů. V neposlední řadě investujeme do interních školení, abychom zajistili pozornost a vnímavost.

Máme systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídající normě ISO 45001.

 

 

Targets

Společnost Disano má velké plány do budoucna: neustálé snižování spotřeby energie a plynu.

Zavedení účinného třídění odpadu.

Neustálé snižování spotřeby papíru.

Zlepšování účinnosti a životnosti výrobků.

Analýza životního cyklu hlavních řad výrobků pomocí strukturované a mezinárodně standardizované metody, aby bylo možné přesně vyčíslit dopad našich výrobků na životní prostředí.

 

Životní prostředí

Skupina Disano považuje poskytované služby a souvislý vztah se svou klientelou za zásadní pilíře podnikové politiky, pro něž neustále investuje jak v Itálii, tak v Evropě: zdokonalování výrobních technologií, optimální vývoj v oblasti inovace, přísná kontrola systému podnikových postupů a procesů, vysoká kontrola kvality, vývoj pokročilých systémů pro výpočty osvětlení.

Design

Katalog Disano nabízí jednu z nejširších a nejkompletnějších nabídek LED svítidel.

Všechna svítidla jsou navrhována tak, aby byly dosaženy co nejlepší výkonnostní parametry zásluhou technologie poslední generace.

Produkty Disano jsou správnou odpovědí na všechny požadavky architektů, návrhářů a montérů nejenom díky rafinovanému designu, ale i díky dodržování environmentálních předpisů, úspoře energie a využívání nejmodernějších technologií pro správu a řízení světla.

Výzkum a vývoj

Oblast Výzkum a vývoj zaujímá v rámci aktivit Disano přední pozici. Jedná se zejména o:

 • projektování nových svítidel
 • hledání nových řešení v oblasti osvětlení
 • testování nových světelných zdrojů a materiálů

Nejnovější informační techniky pro navrhování a kontrolu umožňují důkladně zkoumat výkony svítidel na základě kontextu, ve kterém budou použita.

Disano LAB

Fotometrická laboratoř

Společnost Disano vždy upřednostňovala investice do vybavení svých laboratoří nejnovějšími technologiemi por neustálé zlepšování výrobních postupů a vývoj nových svítidel.

FOTOMETRICKÁ LABORATOŘ (uznání třetí stranou UL, Underwriters Laboratories)

Laboratoř Disano Illuminazione provádí fotometrické analýzy pod dohledem třetí strany UL International Italia  je autorizována pro provádění činností v souladu s těmito normami:

 • UNI EN 13032-1:2012 – Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel – Část 1:  Měření a formát souboru údajů
 • UNI EN 13032-4:2015 – Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel – Část 4: ED světelné zdroje, moduly a svítidla
 • IES LM-79-08 – Schválená metoda: elektrické a fotometrické měření polovodičových svítidel (oddíly 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 12.2, 12.5,14.0)

Přijetí počítačem podporované technologie navrhování umožňuje studovat optimální konfiguraci reflektoru podle rozložení zvoleného světelného paprsku a stanovit správný poměr mezi parabolou a polohou světla.

Jsou také prováděny experimentální kontroly světelných parametrů u prvního vzorku paraboly pomocí zrcadlového goniofotometru. Goniofotometr je sestaven z různých částí, jejichž srdcem je fotometrický tunel, do kterého jsou umísťovány vzorky.

Důležité parametry: světelný tok pro každý prostorový úhel, teplota a elektrické parametry pro napájení jsou kontrolovány a řízeny pomocí procesního počítače, který umožňuje zaznamenat naměřené hodnoty podle mezinárodních standardů stanovených normami CIE.

Fotometrické parametry svítidel jsou zaznamenávány a zpracovávány počítačem. Vzorky hotových výrobků prochází kontrolou světelné kvality.

Laboratoř bezpečnosti

LABORATOŘ bezpečnosti (uznání třetí stranou IMQ- UL)

V laboratořích Disano Illuminayione, které mají stejné vybavení jako laboratoře uznávaných certifikačních ústavů, jsou všechny výrobky podrobovány laboratorním zkouškám za účelem kontroly jejich funkčnosti, odolnosti při používání a environmentálním faktorům. Společnost Disano Illuminazione provádí testovací činnosti za dozoru dvou hlavních italských certifikačních organizací: IMQ S.p.A a UL Italia.

Firemní laboratoř je na základě postupu WMT/CTF-Level 2 oprávněna používat značku ENEC v souladu s následujícími normami:

 • IEC/EN 60598-1 – Svítidla
 • IEC/EN 60598-2-1 – Stacionární svítidla
 • IEC/EN 60598-2-3 – Svítidla pro osvětlení cest a silnic
 • IEC/EN 60598-2-5 – Světlomety
 • IEC/EN 60598-2-6 – Žárovková svítidla s vestavěnými transformátory
 • IEC/EN 60598-2-13 – Svítidla zapuštěná v terénu
 • IEC/EN 60598-2-22 – Svítidla pro nouzové osvětlení

 

Elektromagnetická bezpečnost

LABORATOŘ EMC (uznání třetí stranou IMQ-UL)

Laboratoř provádí zkoušky elektromagnetické kompatibility podle následujících norem:

 • IEC/EN 61547 – Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely – EMC požadavky odolnosti
 • IEC/EN 55015 – Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení
 • IEC/EN 61000-3-2 – Meze pro emise proudu harmonických zařízení
 • IEC 61000-3-3 – Hodnocení flikru

Ve firemních laboratořích jsou dále prováděny následující zkoušky: chemická, fyzická, elektrická analýza u polotovarů vybraných pro výrobu, namátkové kontroly polotovarů vyráběných v rámci závodu, namátkové funkční kontroly hotových výrobků a rychlý test odolnosti proti ultrafialovému záření u nátěrové vrstvy. Tímto způsobem společnost Disano Illuminazione zaručuje kontrolu kvality všech součástí svých svítidel.

Přísné kontroly

V laboratořích Disano, které mají stejné vybavení jako laboratoře uznávaných certifikačních ústavů, jsou všechny výrobky podrobovány laboratorním zkouškám za účelem kontroly jejich funkčnosti, odolnosti při používání a environmentálním faktorům. Společnost Disano Illuminazione provádí testovací činnosti za dozoru dvou hlavních certifikačních organizací.

 • Chemické, fyzikální, elektrické analýzy vybraných polotovarů
 • Namátkové kontroly na interně vyráběných polotovarech
 • Namátkové kontroly funkčnosti hotového výrobku
 • Rychlý test odolnosti vůči ultrafialovému záření na nátěrové vrstvě
 • Bump test
 • Zkoušky vibrací

Lakovna: Veškeré výrobky Disano jsou dodávány se dvěma vrstvami nátěru, což je nezbytný proces pro aplikace v prostředí, jenž je vystaveno vnějším agresivním vlivům, tj. ve městech s vysokým stupněm znečištění, v přímořských oblastech a v prostředí s extrémními klimatickými podmínkami. Oddělení lakování je organizováno tak, aby byly zajištěny vysoké kvalitativní standardy v souladu s ochranou životního prostředí. Probíhají zde úpravy pro přípravu výrobků a linka má čistící zařízení, které splňuje poslední normy proti znečištění. Cyklus obsahuje tyto fáze: před lakováním jsou jednotlivé díly podrobeny chemickému ošetření pro lepší přilnutí nátěru.

STANDARNÍ PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ: cyklus práškového lakování spočívá v povrchové úpravě kovu a následujícím lakování polyesterovou práškovou barvou.

PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ PRO PŘÍMOŘSKÉ PROSTŘEDÍ: cyklus práškového lakování výrobků určených do přímořských oblastí spočívá v povrchové úpravě kovu, nanesení epoxidové základní barvy a následujícím lakování polyesterovou práškovou barvou (celkem 2 vrstvy nátěru).

Výroba

Výrobní závod je vybaven automatizovanými a technologicky vyspělými výrobními linkami.

Zajišťuje vysoký kvalitativní standard, jehož odrazem je maximální spolehlivost a dlouhá životnost výrobků. Použité suroviny jsou pečlivě vybírány a přísně kontrolovány.

Výrobní cyklus v závodech Disano je sestaven z následujících fází:

C58C21D1-1331-4DD1-969C-4E37B429BF6E@1x

Tváření a vytlačování plastů

58E73DA1-B404-4C9C-A04F-E54E86403742@1x

Profilování, řezání, ohýbání a tažení kovových materiálů

6BFD7D01-656B-4791-9459-D16196D26F76@1x

Lakování polotovarů prostřednictvím předběžné povrchové úpravy ocelových a hliníkových plechů a práškové lakování pro barevnou úpravu výrobků

BF95D1CF-29B1-4DE1-BB98-5DF1902DC77B@1x

Zcela automatizované elektroinstalační linky s elektrickými zkouškami prováděnými u všech výrobků.

1FB39A6A-BD23-4596-999C-22F5A76383F5@1x

Plně automatické sklady.
ITÁLIE: 22 500 palet.
Sklad polotovarů: 13 650 palet.
ŠPANĚLSKO: 6 360 palet.
FRANCIE: logistické centrum pro celý francouzský trh.

Kontroly kvality

93A54F23-2E32-4F96-BD15-9DCD44F7C668@1x

Kontroly vstupního materiálu

Tyto kontroly jsou prováděny pro ověření toho, jestli specifikace materiálů odpovídají našim potřebám

F0D321B0-5C0B-42AC-93BB-4C3F4345E4E5@1x

Kontrola během výrobního cyklu

Provádí se během běžného výrobního cyklu pro kontrolu technických a světelných parametrů výrobků

B3BC4983-67EE-4559-8E68-DCADB5726363@1x

Namátkové kontroly

Jsou prováděny, jakmile je výrobek připravený na přesun do skladu hotových výrobků

Showroom

Showroomy vždy plné novinek pro všechny oblasti osvětlení.

Široká škála svítidel pro uspokojení všech požadavků jednotlivých projektů.

Itálie

Viale Lombardia, 129
20089 Rozzano (MI)

69BCE269-4405-4DBF-B40F-FB015F0CD652@1x

Francie

Park d’activité de la Caille
1443 Route de l’Arny
74350 Allonzier de la Caille

69BCE269-4405-4DBF-B40F-FB015F0CD652@1x

Španělsko

Poligono Industrial L’Avenar
C/ De La Llum, n°2
43883 Roda De Barà (Tarragona)
69BCE269-4405-4DBF-B40F-FB015F0CD652@1x